در شرایط کرونا تبلت های موجود فوری در تهران توسط پیک موتوری و به شهرستانها در روزهای غیر تعطیل با پست و تیپاکس ارسال می شوند .
بر اساس قیمت
بر اساس موجودی
7
5
6
9
10
11
12
8
13
بر اساس تولید کنندگان
54
460
343
49
302
39
532
33
16
608
491
580
157
297
64
312
350
309
307
308
71
256
498
577
474
657
60
63
37
341
329
278
468
310
31
287
36
61
38
22
96
286
152
513
353
75
334
315
340
15
279
35
655
162
335
575
313
188
586
258
293
204
268
581
605
612
475
328
332
336

خرید تبلت های گران قیمت